تعمیرات

پایان تعمیرات اساسی نیمه اساسی و بازدیدهای دوره‌ای در شرکت مدیریت تولید نیروگاه‌های گازی خراسان

با سنکرون واحدهای ۳ و ۴ نیروگاه شهید کاوه قاین در صبح روز جمعه مورخه۱۴۰۳/۰۱/۱۰ تعمیرات هایی اساسی، نیمه اساسی بازدیدهای دوره ای نیروگاههای تحت مدیریت شرکت مدیریت تولید نیروگاه…

بازدید میدانی

بازدیدخانم مهندس ستوان مدیر عامل محترم شرکت تولید نیروی برق خراسان، به اتفاق مهندس کاظمی مدیر عامل محترم شرکت تولید نیروگاه های گازی خراسان، از روند تعمیرات اساسی واحد سه…

ادامه روند تعمیرات اساسی واحد شماره 3 نیروگاه شهید کاوه قاین ، جانشین معاونت فنی مهندسی شرکت از ادامه وپیشرفت مطلوب روند تعمیرات اساسی واحد شماره 3 نیروگاه شهید کاوه قاین خبر داد

در راستای اجرای به موقع برنامه‌های تعمیرات پیش بینی شده واحدها و آمادگی هرچه بیشتر جهت تولید پایدار برق در پیک بار سال آینده ، واحد ۳ نیروگاه شهید کاوه…

تعمیرات اساسی واحد شماره ۳ نیروگاه شهید کاوه قاین.تعمیرات اساسی ،LTE و ارتقاء واحد ۳ نیروگاه شهید کاوه قاین در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ کلید خورد.

به نقل از مهندس خالدی جانشین معاونت فنی مهندسی شرکت، تعمیرات اساسی همراه با طرح ارتقاء واحد سه نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین آغاز شد. واحد سه نیروگاه سیکل…

جلسه هماهنگی تعمیرات

اولین جلسه هماهنگی تعمیرات همراه با طرح ارتقاءT75 واحد سه نیروگاه شهیدکاوه قاین، با حضور نمايندگان محترم کارفرما( شرکت تولید نیروی برق خراسان ) بهره‌برداری محترم ( دستگاه نظارت _…