تعمیرات

همزمان با دهه کرامت، مراسم جشن پایان تعمیرات نیروگاههای گازی خراسان در سایت نیروگاه شهید کاوه قاین برگزار شد

مراسم جشن دهه کرامت و پایان تعمیرات نیروگاههای شهید کاوه وگازی قاین در محل سایت نیروگاه شهید کاوه و با حضور مشاور فرهنگی ،مدیر عامل ،مدیران ، کارکنان وپیمانکاران برگزار…