نیروگاه گازی قاین

نیروگاه گازی قاین در کیلومتر 5 جاده قاین – بیرجند، با قدرت نامی 75 مگاوات (شامل 3 توربین گازی  25 مگاواتی) در زمینی به مساحت 17.5 هکتار و به منظور تأمین برق مورد نیاز منطقه و پایداری شبکه جنوب خراسان احداث گردید

نیروگاه گازی قاین از نوع توربین گازی F5 می باشد که در دو مرحله تکمیل شده است. در مرحله اول 2 واحد گازی 25 مگاواتی از نوع هیتاچی F5 در هفتم شهریور ماه سال 1367 به مناسبت هفته دولت نصب و راه اندازی شد و در مرحله بعدی یک واحد دیگر از نوع آلستوم  F5 از نیروگاه شهید منتظرقائم کرج به قاین حمل و در تاریخ 27 اردیبهشت ماه سال 1373 نصب و راه اندازی گردید.

سوخت مورد نیاز نیروگاه گازی قاین گاز و گازوئیل می باشد. نیروگاه گازی قاین از طریق خطوط پست 132 کیلو ولت انتقال، انرژی تولیدی را به شبکه سراسری برق تحویل می نماید.

نیروگاه 75 مگاواتی قاین

نظرات بسته شده است.