منابع انسانی

نظر سنجی انتخاب شرکت بیمه گر

با عنایت به ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه و نظر به این که میزان رضایتمندی کارکنان در تصمیم گیری کلان مدیران ارشد و انتخاب شرکت بیمه گر در سال آتی تاثیر…

۲۵ فروردین روز منابع انسانی

۲۵ فروردین روز منابع انسانینامگذاري ٢٥ فروردين ماه در تقويم به عنوان روز ملّي منابع انساني ، نشان از جايگاه و اهميت منابع انساني در سطح ایران اسلامی و در…

نشست کاری

نشست کاري آقای مهندس خوشه چین معاون محترم اداره کل،تعاون کار ورفاه اجتماعی استان،مهندس غلامی ریاست محترم اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان، با مدیرعامل

کمیته بحران

برگزاری کمیته بحران،با حضور مدير عامل و اعضای محترم کمیته هم اکنون در سالن کنفرانس شرکت مدیریت تولید نیروگاه‌های گازی خراسان

دوشنبه ۲۹ آبان صورت گرفت

برگزاری کمیته طبقه بندی مشاغل، با حضور مديريت عامل، واعضای محترم کمیته در سالن کنفرانس شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان