آموزش

کارگاه آموزشی سبک زندگی قرآنی،با حضور دکتر مجید محمودیان، روانشناس وروان درمانگر معنوی و مشاور محترم مدیر عامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی در امور ایثارگران

دکتر محمودیان در این کارگاه آموزشی با اشاره به اهمیت شناخت وجود انسان بر اساس آموزه های قرآنی اظهار کرد: ما باید به کتاب قرآن به عنوان کتابی انسان ساز…

دوره آموزشی روانشناسی بهره وری

برگزاری دوره آموزشی روانشناسی بهره وری،با حضور مديريت محترم عامل،مدیران،مسئولین ومعاونین محترم شیفت های بهره برداری در سالن کنفرانس شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان

دوره آموزشی استراتژیهای بهره وری

برگزاری دوره آموزشی استراتژی های بهره وری،با حضور مديريت محترم عامل،مدیران،مسئولین ومعاونین محترم شیفت های بهره برداری در سالن کنفرانس شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان