اخبار صنعت برق

اخبار مربوط به صنعت برق تعمیرات واحدهای نیروگاه و مطالب فنی

در ادامه تعمیرات اساسی واحد چهار

رفع مشکلات مشاهده شده پس از استارت واحد ۴ نیروگاه شهید کاوه قاین، با تلاش همکاران ومتخصصان تعمیرات ابزار دقیق شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان.

در ادامه اورهال واحد یک

انجام کشش تای رود و بستن مهره سر شفت واحد یک بعد از انجام بالانس سرعت بالا در شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران،با حضور متخصصان فنی شرکت مدیریت تولید نیروگاه های…