بازدیدها

بازدید شبانگاهی

پنج شنبه 24 خرداد،بازدید شبانگاهی

بازدید شبانگاهی آقای دکتر دودابی نژاد معاون محترم برنامه ریزی وتوسعه مدیریت، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه گازی قاین

بازدید از نیروگاه شهید سلیمی نکا

اردوی راهیان پیشرفت

در سومین روز از سفر کاروان زیارتی مرقد امام خمینی ره، و اردوی راهیان پیشرفت، بسیجیان محترم پایگاه‌ شهید چمران شرکت مدیریت تولید نیروگاه‌های گازی خراسان(نیروگاه شهید کاوه قاین )…

برگزاری منظم و مداوم اردوهای راهیان پیشرفت از نیروگاه های گازی خراسان بازدید جمعی از اعضای هیات علمی ،اساتید و مربیان دانشکده های فنی و حرفه ای استان ، از نیروگاه شهید کاوه قاین

در راستای تعامل بین صنعت ودانشگاه جمعی از اعضای هیأت علمی ، اساتید و مربیان دانشکده‌های فنی‌ حرفه‌ای استان ،در قالب اردوی راهيان پیشرفت با هدف آشنایی با فرآیند تولید…

بازدید علمی

بازدید علمی دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه آزادی شهرستان قاین ،از نیروگاه گازی قاین، با هدف آشنایی با فرآیند تولید برق در نیروگاه ،ارسال آن به منازل ،کسب مهارت…

برگزاری منظم و مداوم اردوهای راهیان پیشرفت از نیروگاه های گازی خراسان بازدید جمعی از اعضای هیات علمی ،اساتید و دانشجویان دانشگاه بیرجند، از نیروگاه شهید کاوه قاین

در راستای تعامل بین صنعت ودانشگاه جمعی از اعضای هیأت علمی ، اساتید و دانشجویان رشته مهندسی برق دانشگاه بیرجند،در قالب اردوی راهيان پیشرفت با هدف آشنایی با فرآیند تولید…

بازدید علمی، راویان پیشرفت

بازدید علمی دانش آموزان پایه چهارم دبستان پسرانه غیر دولتی هنر شهرستان قاین ، به مناسبت هفته پژوهش ،از نیروگاه گازی قاین، با هدف آشنایی با فرآیند تولید برق در…