بازدیدها

برگزاری منظم و مداوم اردوهای راهیان پیشرفت از نیروگاه های گازی خراسان بازدید جمعی از اعضای هیات علمی ،اساتید و مربیان دانشکده های فنی و حرفه ای استان ، از نیروگاه شهید کاوه قاین

در راستای تعامل بین صنعت ودانشگاه جمعی از اعضای هیأت علمی ، اساتید و مربیان دانشکده‌های فنی‌ حرفه‌ای استان ،در قالب اردوی راهيان پیشرفت با هدف آشنایی با فرآیند تولید…

بازدید علمی

بازدید علمی دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه آزادی شهرستان قاین ،از نیروگاه گازی قاین، با هدف آشنایی با فرآیند تولید برق در نیروگاه ،ارسال آن به منازل ،کسب مهارت…

برگزاری منظم و مداوم اردوهای راهیان پیشرفت از نیروگاه های گازی خراسان بازدید جمعی از اعضای هیات علمی ،اساتید و دانشجویان دانشگاه بیرجند، از نیروگاه شهید کاوه قاین

در راستای تعامل بین صنعت ودانشگاه جمعی از اعضای هیأت علمی ، اساتید و دانشجویان رشته مهندسی برق دانشگاه بیرجند،در قالب اردوی راهيان پیشرفت با هدف آشنایی با فرآیند تولید…

بازدید علمی، راویان پیشرفت

بازدید علمی دانش آموزان پایه چهارم دبستان پسرانه غیر دولتی هنر شهرستان قاین ، به مناسبت هفته پژوهش ،از نیروگاه گازی قاین، با هدف آشنایی با فرآیند تولید برق در…

بازدید علمی

بازدید علمی دانش آموزان پایه چهارم دبستان هفده شهریور شهرستان قاین ، به مناسبت هفته پژوهش ،از نیروگاه گازی قاین، با هدف آشنایی با فرآیند تولید برق در نیروگاه و…