یادواره

مسافران بهشت

يادواره مسافران بهشت

يادواره مسافران بهشت حضور مدیر عامل وکارکنان شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان، در یادواره مسافران بهشت اجتماع عظیم جامعه کارگران و مدیران صنعت استان خراسان جنوبی گرامیداشت یاد و…