پیک تابستان

افزایش 12.5 مگاواتی توان نامی

آمادگی کامل نیروگاه‌های حرارتی خراسان‌جنوبی برای تامین برق پایدار تابستان

آمادگی کامل نیروگاه‌های حرارتی خراسان‌جنوبی برای تامین برق تابستان نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی شهید کاوه و گازی قائن استان خراسان‌جنوبی پس از انجام برنامه‌ تعمیرات واحدهای این مجموعه، با حداکثر توان آماده…