پایان تعمیرات

آمادگی نیروگاههای گازی خراسان، برای عبور از پیک تابستان ۱۴۰۳

آمادگی نیروگاههای گازی خراسان، برای عبور از پیک تابستان ۱۴۰۳

پخش گزارش پایان تعمیرات و آمادگی نیروگاههای گازی خراسان، برای عبور از پیک تابستان ۱۴۰۳ از شبکه صدا وسیمای خراسان جنوبی ۱۰۳ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی برای استقبال از تابستانبرای…