# هفته -قوه -قضائیه

به مناسبت گرامیداشت هفته قوه صورت گرفت…

دیدار مدیران صنعت آب و برق شهرستان قاین به مناسبت هفته قوه قضائیه، با ریاست محترم دادگستری ودادستان محترم شهرستان قاینات وعرض خدا قوت وتبریک هفته قوه قضائیه واعیاد دهه…