#هفته- قوه – قضائیه

به مناسبت هفته قوه قضائیه…

دیدار مدیران صنعت آب و برق شهرستان قاین به مناسبت هفته قوه قضائیه، با دادستان محترم شهرستان قاین وعرض خدا قوت وتبریک هفته قوه قضائیه واعیاد دهه امامت و ولایت