نیروگاه کاوه

گالری تصاویر

نیروگاه کاوه نیروگاه گازی بازگشایی معبر جهت هدایت و تخلیه روتور به واحد چهار وانتقال روتور به توربین هال 1402/02/01 حضور تعدادی از همکاران محترم در مراسم غبارروبی، عطر افشانی…