نماینده – ولی – فقیه

مدیران صنعت آب و برق استان با نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه بیرجند دیدار کردند

دیدار مدیران صنعت آب و برق استان با آیت الله عبادی نماینده محترم ولی فقیه در استان

مدیران صنعت آب و برق استان با نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه بیرجند دیدار کردند. در این دیدار که به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب وبرق…