# عید غدیر

برپایی موکب به مناسبت عید بزرگ غدیر

برپایی موکب در خیابان شهید رجایی شهر قاین،در شامگاه عید غدیر با مشارکت شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان، گروه جهادی شهید کاوه و،پذیرای با انواع شربت، شیرینی و شکلات…