طرح طبقه بندی

جلسه در خصوص رفع ابهامات طرح طبقه بندی

برگزاری جلسه در خصوص رفع ابهامات طرح طبقه بندی ومشکلات وچالشهای پیش روی پرسنل پیمانکار،با حضور همکاران محترم واحد منابع انسانی شرکت،در محل سالن کنفرانس نیروگاه شهید کاوه قاین