دودابی نژاد

بازدیدآقای دکتر دودابی نژاد معاون برنامه ریزی وتوسعه مدیریت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه شهیدکاوه قاین.

معاون محترم برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت مادرتخصصی برق حرارتی، در یک برنامه بازدید شبانه با همراهی مدیر عامل و مدیران شرکت نیروگاه‌های گازی خراسان در نیروگاه گازی قاین حضور…