خادم رضا

پیام تسلیت مدیرعامل شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان، درپی شهادت رئیس جمهورمحترم و هیئت همراه سیدمحمد رضا کاظمی مدیر عامل شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان، در پی شهادت…