اطعام غدیر

امیرالمومنین علی (ع) معیار زندگی ،الگوی حکمرانی

(پویش اطعام غدیر)

(پویش اطعام غدیر) انشاءالله امسال برنامه داریم با همکاری گروه جهادی شهید کاوه و خیریه علی ابن موسی الرضا علیه السلام (شهرک آزادگان) جشن همگانی غدیر را در روز عید…