آب وبرق

محرابیان در همایش سراسری مدیران ارشد وزارت نیرو

پروژه‌های آب و برق باید طبق جدول زمانبندی بهره‌برداری شوند اثرات چشمگیر اجرای طرح جامع آبرسانی سیستان در زندگی و معیشت مردم منطقه️وزیر نیرو با اشاره به اثرات چشمگیر اجرای…