فلسطین

غزه فلسطین قدس

حضور پر شور و باشکوه مدیران وکارکنان شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان، در راهپیمایی روز قدس در شهرستان قاین

حضور کارکنان شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان، در راهپیمایی روزحهانی قدس، مراسم با شکوه راهپیمایی روز جهانی قدس و اعلام برائت از استکبارگران هم زمان با سراسر ایران…