افزایش 12.5 مگاواتی توان نامی

افزایش 12.5 مگاواتی توان نامی

آمادگی کامل نیروگاه‌های حرارتی خراسان‌جنوبی برای تامین برق پایدار تابستان

آمادگی کامل نیروگاه‌های حرارتی خراسان‌جنوبی برای تامین برق تابستان نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی شهید کاوه و گازی قائن استان خراسان‌جنوبی پس از انجام برنامه‌ تعمیرات واحدهای این مجموعه، با حداکثر توان آماده…