معرفی

نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه

صفحه اصلی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه در 5 کیلومتری شهرستان قاین در حاشیه جاده قاین-مشهد در زمینی به مساحت 120 هکتار، که بخش زیادی از آن به فضای سبز…

معرفی شرکت

صفحه اصلی شرکت مدیریت تولید نیروگاه­های گازی خراسان از مجموعه شرکت­های وابسته به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی است که دارای پروانه بهره ­برداری و تعمیر و نگهداری…