نیروگاه گازی قاین

بازدید علمی

بازدید علمی دانش آموزان پایه چهارم دبستان امام حسین(ع)شهرستان قاین ، از نیروگاه گازی قاین، با هدف آشنایی با فرآیند تولید برق در نیروگاه و آگاهی رسانی درخصوص مدیریت صحیح…

برگزاری کمیته تحقیقات

برگزاری کمیته تحقیقات، بررسی فرم تعریف پروژه آنالیز ارتعاشات و تشخیص علت افزایش دامنه ارتعاشات در فرکانس ۱۰۹۳.۷۵ هرتز جعبه دنده بار واحد دو نیروگاه‌ه گازی و ارائه راهکار جهت…

نیروگاه گازی قاین

نیروگاه گازی قاین در کیلومتر 5 جاده قاین – بیرجند، با قدرت نامی 75 مگاوات (شامل 3 توربین گازی  25 مگاواتی) در زمینی به مساحت 17.5 هکتار و به منظور…