معرفی شرکت

صفحه اصلی شرکت مدیریت تولید نیروگاه­های گازی خراسان از مجموعه شرکت­های وابسته به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی است که دارای پروانه بهره ­برداری و تعمیر و نگهداری…