نیروگاه گازی قاین

نیروگاه گازی قاین در کیلومتر 5 جاده قاین – بیرجند، با قدرت نامی 75 مگاوات (شامل 3 توربین گازی  25 مگاواتی) در زمینی به مساحت 17.5 هکتار و به منظور…