پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

ردیفعنوان سال کارفرمامجری
1مطالعه,طراحی و امکان سنجی پروژه تغییر پروسه گرمایش رگولاتورهای ایستگاه تقلیل فشار اولیه گاز1401شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسانآقای دکتر قصابی