حضورمهندس کاظمی مدیر عامل محترم شرکت در بیستمین همایش سالانه ایمنی

حضورمهندس کاظمی مدیر عامل محترم شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان، در بیستمین همایش سالانه ایمنی،در جمع مدیران و کارشناسان در شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نظرات بسته شده است.