تقدیر از کارگر نمونه شرکت توسط استاندار

دریافت لوح تقدیر کارگر نمونه از استاندار محترم خراسان جنوبی توسط آقای مهندس خوشدلی

نظرات بسته شده است.