روز ايمني و بهداشت حرفه اي بر همه تلاشگران اين عرصه به ویژه شما همکاران محترم در واحد ایمنی(HsE) شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان مبارك باد.